Lesní práce – pěstování a ochrana lesa

Nabízené služby v pěstební lesnické činnosti

Nabízíme komplexní služby v oblasti pěstební lesnické činnosti v městských, obecních, státních, církevních a soukromých lesích. Pěstební lesnické práce provádíme v kraji Vysočina. Pěstebními činnostmi se rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností).

les

Lesní práce – pěstební lesnická činnost

Nabízené služby:

Fotografie0005


Kontaktní osoba:

Lesní práce, pěstební lesnická činnost
Jméno: Roman Hořínek
Mobilní telefon: 606 285 578